Drentse Aa Zuivel

 

Eelco de Boer

De zuivelproducten van Drentse Aa worden gemaakt in Rolde door Eelco de Boer, eigenaar van kaasmakerij Karwij. De melk die voor de producten van Drentse Aa wordt gebruikt is o.a. afkomstig van biologische boer Ko en Marjan Albers uit Anderen. Per jaar wordt er zo’n 250.000 tot 300.000 liter melk verwerkt tot ambachtelijke zuivelproducten.

De koeien lopen op het terrein van Staatsbosbeheer die het gebied wil “verschralen”. De koeien moeten, door gras te eten, voedingsstoffen aan de bodem onttrekken. Op deze weilanden mag daarom niet worden bemest. Op den duur wordt de bodem schraler, waardoor zeldzame planten zich kunnen vestigen. De koeien hebben zodoende de keus uit veel plantensoorten en die variatie is goed voor de gezondheid van het vee en de smaak van de melk.

Voor Kaasmakerij Karwij staat het milieu centraal. Producten worden voornamelijk in glas verpakt. Verder wordt bij het verwerken van de produkten natuurstroom gebruikt in de vorm van zonnecollectoren, die op het dak van de kaasmakerij in Rolde zijn geplaatst.

Producten van deze boer