Gerbranda State

 

Sander en Marjolein Koster

Even boven Harlingen, met uitzicht op de dijk die het land beschermt tegen de Waddenzee, ligt Gerbranda State. Dat is een boerderij waar niet zomaar een naam voor te bedenken valt, of iets onuitspreekbaars als ‘akker-bouw-groente-teelt-melk geitenhouderij-boerderij’. En dan vergeten we nog een term toe te voegen, want Gerbranda State is ook een zorgboerderij. Mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, een hersenletsel of mensen in een reïntegratietraject kunnen er terecht om mee te werken op het land. Dieren en planten hebben immers een erg goede invloed op mensen. Asse Aukes, één van de pioniers van de biologisch-dynamische landbouw, heeft het bedrijf opgezet en in 1990 omgeschakeld naar een biologisch-dynamisch bedrijf.

Sander en Marjolein zetten hun schouders onder die brede waaier. Asse wist op zijn vijfde al dat hij boer zou worden. Sander zwaait de scepter over de geitenstal, terwijl Veronica en Marjolein vooral de mensen begeleiden. De boerderij is biologisch-dynamisch, met een zo gesloten mogelijke kringloop. De dieren op de boerderij worden gedeeltelijk gevoed met eigen gewasresten en de mest van de dieren wordt weer gebruikt om het land te voeden. Zo hoeft er ook geen extra mest aangekocht te worden.

Producten van deze boer