Jan Perdok

 

Jan Perdok

In het hoge noorden van Nederland, in Uithuizermeeden, heeft Jan Perdok een gemengd bedrijf. Hij teelt aardappelen, uien, een beetje rabarber en soms ook andere gewassen . Daarnaast heeft hij 100 schapen. De schapen weiden op het land op grasklaver en eten de oogstrestanten weg. De 18 hectare zavelgrond wordt bemest met de van schapen verkregen stalmest. De boerderij is gelegen aan de landzijde van de in de middeleeuwen aangelegde Oude Dijk. Deze is allang weer afgegraven, maar het tracé is door restanten in het landschap nog wel terug te vinden.

In 1995 is Jan gestart op deze boerderij. Hij is van boerenafkomst en op latere leeftijd zelf boer geworden. In 2000 is hij omgeschakeld naar biologisch. Hij vindt, dat de biologische landbouw door de nadruk op organische produktie veel minder dan de gangbare landbouw tegen de natuur inwerkt. Hij gunt graag ieder organisme zijn eigen plekje op deze wereld. Het zaaien en poten en de gewassen weer zien gaan groeien brengt hem in zijn element. Het geeft hem een goed gevoel als hij op zijn bedrijf een bedreigde planten- of diersoort tegen komt.

Producten van deze boer